CTP File

? Cách mở file .CTP? Những phần mềm mở file .CTP và sửa file lỗi. Convert Text CTP file sang định dạng khác.

.CTP File Extension

   
File name CTP File
File Type 1CakePHP Template
Nhà phát triển Cake Software Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (15 Bình chọn)

File .CTP là file gì?

CTP là Developer Files - 1CakePHP Template, dưới định dạng Text được phát triển bởi Cake Software Foundation.

tập tin mẫu được sử dụng bởi CakePHP, một khuôn khổ phát triển cho các ứng dụng PHP Web; chứa PHP "view" mã trong các mẫu thiết kế Model-View-Controller (MVC) kiến ​​trúc phần mềm; lưu trữ một mẫu cho cách thông tin được hiển thị trong ứng dụng Web.

What is a CTP file?

Template file used by CakePHP, a development framework for PHP Web applications; contains the PHP "view" code within the Model-View-Controller (MVC) software architecture design pattern; stores a template for how information is displayed in the Web application.

Cách mở .CTP file

Để mở file .CTP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTP do người dùng đóng góp.

  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Cake Software CakePHP
  • Cake Software CakePHP
  • Edge Code CC
  • CrazyTalk
  • CS ChemDraw Ultra
  • CS ChemDraw Ultra

Chuyển đổi file .CTP

File .CTP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *