CTV File

? Cách mở file .CTV? Những phần mềm mở file .CTV và sửa file lỗi. Convert Binary CTV file sang định dạng khác.

.CTV File Extension

   
File name CTV File
File Type Citavi Project
Nhà phát triển Swiss Academic Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .CTV là file gì?

CTV là Data Files - Citavi Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Swiss Academic Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Citavi, một ứng dụng quản lý tài liệu tham khảo Windows; cửa hàng trích dẫn dữ liệu về các nguồn thông tin và cũng có thể bao gồm ghi chú bằng văn bản; sử dụng để lưu trữ và tìm kiếm thông tin nguồn nghiên cứu.

What is a CTV file?

Project file created by Citavi, a Windows reference management application; stores citation data about information sources and can also include written notes; used for storing and searching research source information.

Cách mở .CTV file

Để mở file .CTV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTV do người dùng đóng góp.

  • Swiss Academic Citavi
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Cirkulace TV
  • CT Term32
  • CyberTV
  • CyberTV

Chuyển đổi file .CTV

File .CTV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *