CTX File

? Cách mở file .CTX? Những phần mềm mở file .CTX và sửa file lỗi. Convert N/A CTX file sang định dạng khác.

.CTX File Extension

   
File name CTX File
File Type 1Visual Basic Control Binary File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (15 Bình chọn)

File .CTX là file gì?

CTX là Developer Files - 1Visual Basic Control Binary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

UserControl tập tin dữ liệu đối tượng được tạo ra bởi Visual Basic phát triển phần mềm; cửa hàng hình ảnh và dữ liệu nhị phân khác mà không thể được lưu dưới dạng văn bản đơn giản; lưu cùng với các tập tin .CTL định nghĩa các điều khiển ActiveX.

What is a CTX file?

UserControl object data file created by Visual Basic development software; stores images and other binary data that cannot be stored as plain text; saved along with the .CTL file that defines the ActiveX control.

Cách mở .CTX file

Để mở file .CTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTX do người dùng đóng góp.

  • Caligari trueSpace
  • Proficy HMI/SCADA - CIMPLICITY
  • Proficy HMI/SCADA - CIMPLICITY
  • Media Player Classic
  • CyberTracker
  • IGView
  • IGView

Chuyển đổi file .CTX

File .CTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *