CTXT File

? Cách mở file .CTXT? Những phần mềm mở file .CTXT và sửa file lỗi. Convert Text CTXT file sang định dạng khác.

.CTXT File Extension

   
File name CTXT File
File Type BlueJ Context File
Nhà phát triển University of Kent
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .CTXT là file gì?

CTXT là Developer Files - BlueJ Context File, dưới định dạng Text được phát triển bởi University of Kent.

Tập tin được tạo ra bởi BlueJ, một môi trường phát triển ngôn ngữ Java; tự động được tạo ra bởi BlueJ trong biên soạn; chứa các thông tin bổ sung cho một lớp học như cấu trúc ý kiến ​​và tài liệu hướng dẫn cho các phương pháp trong mã; chỉ có một tập tin CTXT có thể đi kèm với mỗi lớp.

What is a CTXT file?

File created by BlueJ, a Java language development environment; automatically generated by BlueJ during compilation; contains extra information for a class such as the comments structure and documentation for methods in the code; only one CTXT file can accompany each class.

Cách mở .CTXT file

Để mở file .CTXT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTXT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTXT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTXT do người dùng đóng góp.

  • BlueJ

Chuyển đổi file .CTXT

File .CTXT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *