CTY File

? Cách mở file .CTY? Những phần mềm mở file .CTY và sửa file lỗi. Convert N/A CTY file sang định dạng khác.

.CTY File Extension

   
File name CTY File
File Type SimCity City File
Nhà phát triển Maxis
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .CTY là file gì?

CTY là Game Files - SimCity City File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Maxis.

tập tin dữ liệu thành phố được sử dụng bởi các phiên bản đầu tiên của SimCity; chứa bố trí thành phố và các đối tượng (các tòa nhà, đường giao thông, cây xanh, vv) cũng như các thiết lập, chẳng hạn như số lượng bắt đầu từ tiền cho thành phố; sử dụng như một điểm khởi đầu cho việc xây dựng một thành phố.

What is a CTY file?

City data file used by early versions of SimCity; contains city layouts and objects (buildings, roads, trees, etc.) as well as settings, such as the starting amount of money for the city; used as a starting point for building a city.

Cách mở .CTY file

Để mở file .CTY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTY do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Fog Creek Software CityDesk
  • SimCity Classic

Chuyển đổi file .CTY

File .CTY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *