CUL File

? Cách mở file .CUL? Những phần mềm mở file .CUL và sửa file lỗi. Convert Binary CUL file sang định dạng khác.

.CUL File Extension

   
File name CUL File
File Type Windows Cursor Library
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .CUL là file gì?

CUL là Misc Files - Windows Cursor Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Thư viện của con trỏ của Windows tạo ra bởi con trỏ soạn thảo chương trình như Axialis CursorWorkshop hoặc CursorArts IconForge; chứa một tập hợp các .CUR file đi kèm với nhau trong một kho lưu trữ duy nhất; sử dụng để lưu trữ hình ảnh con trỏ tương tự với nhau cho Windows chủ đề.

What is a CUL file?

Library of Windows cursors created by cursor editing programs such as Axialis CursorWorkshop or CursorArts IconForge; contains a collection of .CUR files bundled together in a single archive; used for storing similar cursor images together for Windows themes.

Cách mở .CUL file

Để mở file .CUL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CUL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CUL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CUL do người dùng đóng góp.

  • IcoFX
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Cubloc Studio
  • Axialis CursorWorkshop

Chuyển đổi file .CUL

File .CUL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *