CUR File

? Cách mở file .CUR? Những phần mềm mở file .CUR và sửa file lỗi. Convert Binary CUR file sang định dạng khác.

.CUR File Extension

   
File name CUR File
File Type Windows Cursor
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (287 Bình chọn)

File .CUR là file gì?

CUR là System Files - Windows Cursor, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Một tập tin CUR là một hình ảnh con trỏ hoặc phim hoạt hình sử dụng cho con trỏ của Windows chuột. Nó có thể là một mũi tên (để sử dụng chung), một đồng hồ cát quay (đã chờ đợi thời gian), hoặc một I-bar (để chỉnh sửa văn bản).

What is a CUR file?

A CUR file is a cursor image or animation used for the Windows mouse pointer. It may be an arrow (for general use), a spinning hourglass (for waiting periods), or an I-bar (for text editing).

Cách mở .CUR file

Để mở file .CUR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CUR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CUR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CUR do người dùng đóng góp.

  • Snap Converter
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Windows
  • Axialis CursorWorkshop
  • Greenfish Icon Editor Pro
  • Greenfish Icon Editor Pro
  • Corel PaintShop Pro 2020
  • Inkscape

Chuyển đổi file .CUR

File .CUR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *