CUS File

? Cách mở file .CUS? Những phần mềm mở file .CUS và sửa file lỗi. Convert Text CUS file sang định dạng khác.

.CUS File Extension

   
File name CUS File
File Type AutoCAD Custom Dictionary File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .CUS là file gì?

CUS là Settings Files - AutoCAD Custom Dictionary File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Autodesk.

Từ điển được sử dụng bởi AutoCAD, một ứng dụng CAD được sử dụng để thiết kế kiến ​​trúc và tài liệu tập tin; chứa một danh sách các từ được phân cách bởi các dấu ngắt dòng trong một định dạng văn bản đơn giản; cho phép người dùng lưu trữ một danh sách các trường hợp ngoại lệ đánh vần để kiểm tra chính tả AutoCAD không báo cáo lỗi cho một số từ; thường chứa tên công ty hoặc từ viết tắt kinh doanh.

What is a CUS file?

Dictionary file used by AutoCAD, a CAD application used for architectural design and documentation; contains a list of words separated by line breaks in a plain text format; allows users to store a list of spelling exceptions so that the AutoCAD spell checker does not report errors for certain words; commonly contains company names or business acronyms.

Cách mở .CUS file

Để mở file .CUS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CUS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CUS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CUS do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft WordPad
  • yessign7 ActiveX Control
  • yessign7 ActiveX Control

Chuyển đổi file .CUS

File .CUS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *