CUSTOMDESTINATIONS-MS File

? Cách mở file .CUSTOMDESTINATIONS-MS? Những phần mềm mở file .CUSTOMDESTINATIONS-MS và sửa file lỗi. Convert Binary CUSTOMDESTINATIONS-MS file sang định dạng khác.

.CUSTOMDESTINATIONS-MS File Extension

   
File name CUSTOMDESTINATIONS-MS File
File Type Windows 7 Jump List File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (16 Bình chọn)

File .CUSTOMDESTINATIONS-MS là file gì?

CUSTOMDESTINATIONS-MS là System Files - Windows 7 Jump List File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Một CUSTOMDESTINATIONS-MS tập tin là một tập tin Jump List được sử dụng bởi Windows 7, hệ điều hành Microsoft Windows (hệ điều hành). Nó chứa timestamps, các ứng dụng sử dụng được gắn trên thanh tác vụ của người dùng, và các đường dẫn đến các mục (tài liệu, tập tin âm thanh hoặc video, trang web, vv) mới truy cập bởi một chương trình gắn trên thanh tác vụ của người dùng.

What is a CUSTOMDESTINATIONS-MS file?

A CUSTOMDESTINATIONS-MS file is a Jump List file used by Windows 7, a Microsoft Windows operating system (OS). It contains timestamps, applications used that are pinned on a user's taskbar, and paths to items (documents, audio or video files, webpages, etc.) recently accessed by a program pinned on a user's taskbar.

Cách mở .CUSTOMDESTINATIONS-MS file

Để mở file .CUSTOMDESTINATIONS-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CUSTOMDESTINATIONS-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CUSTOMDESTINATIONS-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CUSTOMDESTINATIONS-MS do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CUSTOMDESTINATIONS-MS

File .CUSTOMDESTINATIONS-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *