CV File

? Cách mở file .CV? Những phần mềm mở file .CV và sửa file lỗi. Convert N/A CV file sang định dạng khác.

.CV File Extension

   
File name CV File
File Type CodeView Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .CV là file gì?

CV là Data Files - CodeView Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin CV là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi CodeView, một tiện ích gỡ lỗi vận chuyển với Microsoft C 4.0 và sau này. Nó chứa thông tin gỡ lỗi như số con trỏ khung thiếu sót (FPO) hồ sơ, các biến, và dòng.

What is a CV file?

A CV file is a data file created by CodeView, a debugger utility shipped with Microsoft C 4.0 and later. It contains debugging information such as frame pointer omission (FPO) records, variables, and line numbers.

Cách mở .CV file

Để mở file .CV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CV do người dùng đóng góp.

  • WinWay Resume
  • GSP Instant CV
  • GSP Instant CV

Chuyển đổi file .CV

File .CV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *