CVD File

? Cách mở file .CVD? Những phần mềm mở file .CVD và sửa file lỗi. Convert Binary CVD file sang định dạng khác.

.CVD File Extension

   
File name CVD File
File Type 1Bitdefender Virus Definition File
Nhà phát triển Bitdefender
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (9 Bình chọn)

File .CVD là file gì?

CVD là Data Files - 1Bitdefender Virus Definition File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bitdefender.

Tập tin được sử dụng bởi Bitdefender antivirus và phần mềm bảo mật Internet; tiết kiệm bộ sưu tập chính của chữ ký virus cho phần mềm đó giúp nhận ra virus khi chương trình quét máy tính; được định kỳ làm mới tự động bằng phần mềm.

What is a CVD file?

File used by Bitdefender antivirus and Internet security software; saves the main collection of virus signatures for the software which help recognize viruses when the program scans the computer; is periodically refreshed automatically by the software.

Cách mở .CVD file

Để mở file .CVD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CVD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CVD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CVD do người dùng đóng góp.

  • Bitdefender Antivirus for Mac
  • Bitdefender Total Security
  • Bitdefender Total Security
  • Bitdefender Antivirus Plus
  • Corvid

Chuyển đổi file .CVD

File .CVD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *