CVX File

? Cách mở file .CVX? Những phần mềm mở file .CVX và sửa file lỗi. Convert Binary CVX file sang định dạng khác.

.CVX File Extension

   
File name CVX File
File Type Canvas Drawing File
Nhà phát triển ACD Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .CVX là file gì?

CVX là Vector Image Files - Canvas Drawing File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ACD Systems.

Vẽ tập tin được tạo ra bởi Canvas, một chương trình dùng để tạo ra hình ảnh minh họa kỹ thuật và bản vẽ khác; có thể chứa cả raster và vector đồ họa; cũng bao gồm các thiết lập bản vẽ dự án như các lớp và các hiệu ứng hình ảnh; có thể được lưu lại dưới dạng Canvas độc quyền .CVI hình ảnh, hoặc xuất khẩu sang một trong hơn 40 định dạng raster và vector tập tin khác nhau.

What is a CVX file?

Drawing file created by Canvas, a program used to create technical illustrations and other drawings; may contain both raster and vector graphics; also includes project drawing settings such as layers and image effects; can be saved as Canvas proprietary .CVI images, or exported to one of over 40 different raster and vector file formats.

Cách mở .CVX file

Để mở file .CVX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CVX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CVX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CVX do người dùng đóng góp.

  • ACD Systems ACDSee Photo Studio
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • ACD Canvas 9 Viewer
  • Cisco Multi-Pane Video Surveillance Client

Chuyển đổi file .CVX

File .CVX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *