CWA File

? Cách mở file .CWA? Những phần mềm mở file .CWA và sửa file lỗi. Convert Binary CWA file sang định dạng khác.

.CWA File Extension

   
File name CWA File
File Type Continuous Wave Accelerometer Data File
Nhà phát triển Axivity
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CWA là file gì?

CWA là Data Files - Continuous Wave Accelerometer Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Axivity.

tập tin Một CWA chứa dữ liệu actigraphy liệu bị bắt bởi một thiết bị Axivity, được sử dụng để ghi lại các hoạt động thể chất cho các nghiên cứu thuần tập y tế của các kích cỡ khác nhau. Nó lưu trữ nghỉ ngơi và hoạt động dữ liệu thu thập từ một con người theo định dạng nhị phân liên tục sóng gia tốc kế (CWA). file CWA cũng có thể chứa siêu dữ liệu và thiết bị cấu hình.

What is a CWA file?

A CWA file contains raw actigraphy data captured by an Axivity device, which is used to record physical activity for medical cohort studies of various sizes. It stores rest and activity data collected from a human in the Continuous Wave Accelerometer (CWA) binary format. CWA files may also contain metadata and device configurations.

Cách mở .CWA file

Để mở file .CWA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CWA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CWA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CWA do người dùng đóng góp.

  • Cakewalk Pyro
  • Pyro Plus
  • Pyro Plus

Chuyển đổi file .CWA

File .CWA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *