CWT File

? Cách mở file .CWT? Những phần mềm mở file .CWT và sửa file lỗi. Convert N/A CWT file sang định dạng khác.

.CWT File Extension

   
File name CWT File
File Type 1Cakewalk SONAR Template
Nhà phát triển Cakewalk
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .CWT là file gì?

CWT là Audio Files - 1Cakewalk SONAR Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Cakewalk.

Mẫu tạo ra bởi Cakewalk SONAR, một kỹ thuật số âm thanh máy trạm (DAW) ứng dụng; chứa các thiết lập trước hoặc do người dùng định nghĩa; sử dụng để chỉnh sửa mẫu âm nhạc và âm thanh; bao gồm các thiết lập cho các hiệu ứng âm thanh khác nhau như tăng đầu vào / chảo, khối lượng, tiến độ, và đầu ra loa.

What is a CWT file?

Template created by Cakewalk SONAR, a digital audio workstation (DAW) application; contains pre- or user-defined settings; used for editing music and sound samples; includes settings for different audio effects such as input gain/pan, volume, tempo, and speaker outputs.

Cách mở .CWT file

Để mở file .CWT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CWT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CWT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CWT do người dùng đóng góp.

  • Cakewalk SONAR X3
  • SONAR Producer
  • SONAR Producer
  • SONAR Studio
  • Music Creator
  • Music Creator LE
  • Music Creator LE

Chuyển đổi file .CWT

File .CWT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *