CWW File

? Cách mở file .CWW? Những phần mềm mở file .CWW và sửa file lỗi. Convert Binary CWW file sang định dạng khác.

.CWW File Extension

   
File name CWW File
File Type Crossword Weaver Puzzle File
Nhà phát triển Variety Games
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .CWW là file gì?

CWW là Data Files - Crossword Weaver Puzzle File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Variety Games.

Tập tin được tạo ra bởi Crossword Weaver, một chương trình sử dụng để làm thiết kế ô chữ đố; tiết kiệm lưới ô chữ, manh mối, và cách bố trí trang cuối cùng mà được in cho việc thiết kế; có thể được công bố trực tuyến vào một trang web cho người khác để chơi, hoặc có thể được in ra bởi tờ báo và tạp chí biên tập viên, nhà giáo dục, và nhà sưu tầm.

What is a CWW file?

File created by Crossword Weaver, a program used for making crossword puzzle designs; saves the crossword grid, clues, and the final page layout that is printed for the design; can be published online to a website for others to play, or may be printed by newspaper and magazine editors, educators, and hobbyists.

Cách mở .CWW file

Để mở file .CWW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CWW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CWW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CWW do người dùng đóng góp.

  • CodeWarrior
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Metrowerks CodeWarrior
  • Crossword Weaver
  • Crossword Weaver version
  • Crossword Weaver version

Chuyển đổi file .CWW

File .CWW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *