CWY File

? Cách mở file .CWY? Những phần mềm mở file .CWY và sửa file lỗi. Convert N/A CWY file sang định dạng khác.

.CWY File Extension

   
File name CWY File
File Type ChordWizard Style
Nhà phát triển ChordWizard Software
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .CWY là file gì?

CWY là Settings Files - ChordWizard Style, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ChordWizard Software.

tập tin Một CWY chứa một bài hát theo phong cách được sử dụng bởi Songtrix, một nhạc học tập và sáng tạo ứng dụng. Nó lưu trữ các thiết lập bài hát cho khối lượng, tiến độ, giai điệu, nhịp điệu, bass, trống, và mức riff. phong cách bài hát mặc định bao gồm Blues, Country, Disco, Funk, Techno, và Swing. file CWY thể được tải lên mạng ChordWizard và chia sẻ với các thành viên khác.

What is a CWY file?

A CWY file contains a song style used by Songtrix, a music learning and creating application. It stores song settings for the volume, tempo, melody, rhythm, bass, drums, and riff levels. Default song styles include Blues, Country, Disco, Funk, Techno, and Swing. CWY files can be uploaded to the ChordWizard network and shared with other members.

Cách mở .CWY file

Để mở file .CWY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CWY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CWY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CWY do người dùng đóng góp.

  • ChordWizard Songtrix
  • ChordWizard Songtrix Gold
  • ChordWizard Songtrix Gold
  • ChordWizard Songtrix Bronze
  • ChordWizard Song Player
  • ChordWizard Songtrix Silver
  • ChordWizard Songtrix Silver

Chuyển đổi file .CWY

File .CWY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *