CXA File

? Cách mở file .CXA? Những phần mềm mở file .CXA và sửa file lỗi. Convert N/A CXA file sang định dạng khác.

.CXA File Extension

   
File name CXA File
File Type FMAT Listmode File
Nhà phát triển Applied Biosystems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .CXA là file gì?

CXA là Data Files - FMAT Listmode File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Applied Biosystems.

Tập tin được tạo ra bởi FMAT 8100 Hệ thống HTS, một chương trình sử dụng để phân tích các tế bào của con người; chứa một danh sách các dữ liệu cho giếng quét của hạt; bao gồm định danh số, vị trí, cường độ, và êm ái của sự kiện huỳnh quang.

What is a CXA file?

File created by FMAT 8100 HTS System, a program used to analyze human cells; contains a list of data for scanned wells of beads; includes numeric identifications, location, intensity, and smoothness of fluorescent events.

Cách mở .CXA file

Để mở file .CXA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CXA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CXA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CXA do người dùng đóng góp.

  • Applied Biosystems FMAT 8100 HTS System

Chuyển đổi file .CXA

File .CXA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *