CXF File

? Cách mở file .CXF? Những phần mềm mở file .CXF và sửa file lỗi. Convert N/A CXF file sang định dạng khác.

.CXF File Extension

   
File name CXF File
File Type 1Picasa Collage File
Nhà phát triển Google
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (16 Bình chọn)

File .CXF là file gì?

CXF là Misc Files - 1Picasa Collage File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Google.

Tập tin được tạo ra bởi Picasa, một trình soạn thảo hình ảnh và chia sẻ hình ảnh chương trình miễn phí được phát triển bởi Google; tạo cùng với các hình ảnh .JPG khi người dùng tiết kiệm một tranh ghép; cửa hàng đường dẫn đến những hình ảnh đó đã được sử dụng để tạo ra cắt dán, cũng như vị trí của các hình ảnh trong ảnh ghép.

What is a CXF file?

File created by Picasa, a free image editor and image sharing program developed by Google; created alongside the .JPG image when the user saves a collage; stores paths to the images that were used to create the collage, as well as the positions of the images in the collage.

Cách mở .CXF file

Để mở file .CXF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CXF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CXF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CXF do người dùng đóng góp.

  • Google Picasa
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer
  • Photo Gallery
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CXF

File .CXF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *