CXI File

? Cách mở file .CXI? Những phần mềm mở file .CXI và sửa file lỗi. Convert N/A CXI file sang định dạng khác.

.CXI File Extension

   
File name CXI File
File Type FMAT RAW Image
Nhà phát triển Applied Biosystems
Phân loại Camera Raw Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (9 Bình chọn)

File .CXI là file gì?

CXI là Camera Raw Files - FMAT RAW Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Applied Biosystems.

Hình ảnh được tạo bởi FMAT 8100 Hệ thống HTS, một công cụ dùng để nghiên cứu các tế bào của con người; chứa RAW hình ảnh dữ liệu của giếng cụ quét hoặc một tấm toàn bộ hạt.

What is a CXI file?

Image created by FMAT 8100 HTS System, an instrument used to study human cells; contains RAW image data of scanned specific wells or a whole plate of beads.

Cách mở .CXI file

Để mở file .CXI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CXI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CXI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CXI do người dùng đóng góp.

  • Applied Biosystems FMAT 8100 HTS System
  • WinDS PRO Apps
  • WinDS PRO Apps
  • Crocodile ICT

Chuyển đổi file .CXI

File .CXI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *