CXT File

? Cách mở file .CXT? Những phần mềm mở file .CXT và sửa file lỗi. Convert Text CXT file sang định dạng khác.

.CXT File Extension

   
File name CXT File
File Type 1CX-Programmer Project Text File
Nhà phát triển OMRON
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (13 Bình chọn)

File .CXT là file gì?

CXT là Developer Files - 1CX-Programmer Project Text File, dưới định dạng Text được phát triển bởi OMRON.

hồ sơ dự án tạo ra bởi CX-Programmer, một ứng dụng lập trình PLC bao gồm với CX-One gói của OMRON; tiết kiệm một dự án phát triển trong một định dạng văn bản đơn giản và bao gồm các chương trình sử dụng và các thông số dữ liệu.

What is a CXT file?

Project file created by CX-Programmer, a PLC programming application included with OMRON's CX-One package; saves a developer project in a plain text format and includes the user programs and data parameters.

Cách mở .CXT file

Để mở file .CXT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CXT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CXT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CXT do người dùng đóng góp.

  • OMRON CX-One
  • CX-Programmer
  • CX-Programmer
  • Director Shockwave Studio
  • Media Player Classic
  • Crocodile Technology
  • Crocodile Technology

Chuyển đổi file .CXT

File .CXT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *