CXX File

? Cách mở file .CXX? Những phần mềm mở file .CXX và sửa file lỗi. Convert Text CXX file sang định dạng khác.

.CXX File Extension

   
File name CXX File
File Type C++ Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (109 Bình chọn)

File .CXX là file gì?

CXX là Developer Files - C++ Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin mã nguồn viết bằng C ++ ngôn ngữ lập trình; có thể chứa một chương trình độc lập hoặc thành phần mà có thể được bao gồm trong C file nguồn khác ++; thường thay đổi nội dung với một trình soạn thảo văn bản trong đó bao gồm làm nổi bật cú pháp.

What is a CXX file?

Source code file written in the C++ programming language; can contain a standalone program or components that can be included in other C++ source files; often edited with a text editor that includes syntax highlighting.

Cách mở .CXX file

Để mở file .CXX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CXX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CXX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CXX do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Eclipse CDT
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional

Chuyển đổi file .CXX

File .CXX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *