CYBERDUCKLICENSE File

? Cách mở file .CYBERDUCKLICENSE? Những phần mềm mở file .CYBERDUCKLICENSE và sửa file lỗi. Convert Text CYBERDUCKLICENSE file sang định dạng khác.

.CYBERDUCKLICENSE File Extension

   
File name CYBERDUCKLICENSE File
File Type Cyberduck Donation Key
Nhà phát triển Cyberduck
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .CYBERDUCKLICENSE là file gì?

CYBERDUCKLICENSE là Settings Files - Cyberduck Donation Key, dưới định dạng Text được phát triển bởi Cyberduck.

file bản quyền Cyberduck tạo ra bởi Cyberduck, một chương trình FTP mã nguồn mở; tạo ra khi người dùng đăng ký phần mềm bằng cách làm cho một đóng góp cho đội ngũ phát triển Cyberduck.

What is a CYBERDUCKLICENSE file?

Cyberduck license file generated by Cyberduck, an open source FTP program; created when a user registers the software by making a donation to the Cyberduck development team.

Cách mở .CYBERDUCKLICENSE file

Để mở file .CYBERDUCKLICENSE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CYBERDUCKLICENSE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CYBERDUCKLICENSE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CYBERDUCKLICENSE do người dùng đóng góp.

  • Cyberduck
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .CYBERDUCKLICENSE

File .CYBERDUCKLICENSE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *