CYBERDUCKPROFILE File

? Cách mở file .CYBERDUCKPROFILE? Những phần mềm mở file .CYBERDUCKPROFILE và sửa file lỗi. Convert XML CYBERDUCKPROFILE file sang định dạng khác.

.CYBERDUCKPROFILE File Extension

   
File name CYBERDUCKPROFILE File
File Type Cyberduck Connection Profile
Nhà phát triển Cyberduck
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CYBERDUCKPROFILE là file gì?

CYBERDUCKPROFILE là Settings Files - Cyberduck Connection Profile, dưới định dạng XML được phát triển bởi Cyberduck.

hồ sơ kết nối được sử dụng bởi Cyberduck, một FTP mã nguồn mở, SFTP, WebDAV và ứng dụng; lưu trong một định dạng XML và chứa thông tin về một loại hình cụ thể của kết nối.

What is a CYBERDUCKPROFILE file?

Connection profile used by Cyberduck, an open source FTP, SFTP, and WebDAV application; saved in an XML format and contains information about a specific type of connection.

Cách mở .CYBERDUCKPROFILE file

Để mở file .CYBERDUCKPROFILE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CYBERDUCKPROFILE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CYBERDUCKPROFILE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CYBERDUCKPROFILE do người dùng đóng góp.

  • Cyberduck
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .CYBERDUCKPROFILE

File .CYBERDUCKPROFILE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *