CYI File

? Cách mở file .CYI? Những phần mềm mở file .CYI và sửa file lỗi. Convert N/A CYI file sang định dạng khác.

.CYI File Extension

   
File name CYI File
File Type Clustify Input File
Nhà phát triển Hot Neuron
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .CYI là file gì?

CYI là Text Files - Clustify Input File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hot Neuron.

tập tin đầu vào dựa trên văn bản được sử dụng bởi Clustify, một chương trình tổ chức tài liệu; quy định cụ thể danh mục tài liệu để cluster (sẽ xác định và sắp xếp tài liệu tương tự).

What is a CYI file?

Text-based input file used by Clustify, a document organization program; specifies a list of documents to cluster (which identifies and arranges similar documents).

Cách mở .CYI file

Để mở file .CYI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CYI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CYI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CYI do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CYI

File .CYI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *