CYO File

? Cách mở file .CYO? Những phần mềm mở file .CYO và sửa file lỗi. Convert N/A CYO file sang định dạng khác.

.CYO File Extension

   
File name CYO File
File Type Clustify Output File
Nhà phát triển Hot Neuron
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .CYO là file gì?

CYO là Data Files - Clustify Output File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hot Neuron.

tập tin đầu ra được tạo ra bởi Clustify, một chương trình tổ chức tài liệu, sau khi xác định và sắp xếp các tài liệu tương tự; số quy định cụ thể cụm ID cho tất cả các tài liệu mà là đầu vào.

What is a CYO file?

Output file generated by Clustify, a document organization program, after identifying and arranging similar documents; specifies Cluster ID numbers for all documents that were input.

Cách mở .CYO file

Để mở file .CYO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CYO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CYO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CYO do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CYO

File .CYO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *