CYP File

? Cách mở file .CYP? Những phần mềm mở file .CYP và sửa file lỗi. Convert Binary CYP file sang định dạng khác.

.CYP File Extension

   
File name CYP File
File Type Home Designer Pro Project File
Nhà phát triển Chief Architect
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CYP là file gì?

CYP là CAD Files - Home Designer Pro Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Chief Architect.

hồ sơ dự án tạo ra bởi nhà thiết kế Pro, một thiết kế ứng dụng cho nhà làm-it-yourself những người đam mê; hỗ trợ cả kế hoạch 2D và 3D cũng như lên kế hoạch trang web; được sử dụng để xây dựng nhà tùy chỉnh cũng như các dự án tu sửa.

What is a CYP file?

Project file created by Home Designer Pro, a home designing application for do-it-yourself enthusiasts; supports both 2D and 3D plans as well as site planning; used for custom home construction as well as remodeling projects.

Cách mở .CYP file

Để mở file .CYP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CYP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CYP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CYP do người dùng đóng góp.

  • Ashampoo 3D CAD Professional
  • Chief Architect Home Designer Pro
  • Chief Architect Home Designer Pro
  • CygniCon
  • Crocodile Physics Application
  • CYPE
  • CYPE

Chuyển đổi file .CYP

File .CYP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *