CZD File

? Cách mở file .CZD? Những phần mềm mở file .CZD và sửa file lỗi. Convert Binary CZD file sang định dạng khác.

.CZD File Extension

   
File name CZD File
File Type CAD Zone Drawing
Nhà phát triển The CAD Zone
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .CZD là file gì?

CZD là CAD Files - CAD Zone Drawing, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The CAD Zone.

tài liệu CAD tạo ra bởi Sự sụp đổ Zone hoặc một sản phẩm phần mềm CAD Zone; tiết kiệm một mô hình 3D của một cảnh tai nạn, hiện trường vụ án, hoặc tình huống khẩn cấp khác; sử dụng để làm sụp đổ và sơ đồ khẩn cấp khác mà đánh giá và ảnh hưởng đường, trang web và xây dựng công trình.

What is a CZD file?

CAD document created by The Crash Zone or another CAD Zone software product; saves a 3D model of an accident scene, crime scene, or other emergency situation; used for making crash and other emergency diagrams that evaluate and influence road, site, and building construction.

Cách mở .CZD file

Để mở file .CZD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CZD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CZD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CZD do người dùng đóng góp.

  • The Crash Zone
  • The CAD Zone
  • The CAD Zone

Chuyển đổi file .CZD

File .CZD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *