$DB File

? Cách mở file .$DB? Những phần mềm mở file .$DB và sửa file lỗi. Convert N/A $DB file sang định dạng khác.

.$DB File Extension

   
File name $DB File
File Type dBASE Temporary File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (11 Bình chọn)

File .$DB là file gì?

$DB là Backup Files - dBASE Temporary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin cơ sở dữ liệu tạm thời được tạo ra trong khi làm việc trên một cơ sở dữ liệu dBASE; có thể được sử dụng để khôi phục lại những thay đổi thực hiện cho một cơ sở dữ liệu nếu dBASE đột ngột.

What is a $DB file?

Temporary database file created while working on a dBASE database; may be used to recover changes made to a database if dBASE unexpectedly quits.

Cách mở .$DB file

Để mở file .$DB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .$DB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .$DB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .$DB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .$DB

File .$DB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *