EAR File

? Cách mở file .EAR? Những phần mềm mở file .EAR và sửa file lỗi. Convert Zip EAR file sang định dạng khác.

.EAR File Extension

   
File name EAR File
File Type 1Java Enterprise Archive File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Executable Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.1 ★ (20 Bình chọn)

File .EAR là file gì?

EAR là Executable Files - 1Java Enterprise Archive File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Oracle.

Một tập tin EAR là một kho lưu trữ ứng dụng được sử dụng bởi Java EE (Enterprise Edition), một nền tảng được sử dụng để lập trình phần mềm server-side như các ứng dụng web. Nó chứa .JAR và .WAR tác phẩm, mà cùng nhau bao gồm một gói ứng dụng Java EE. file EAR được sử dụng để chạy các ứng dụng trên một máy chủ Java EE-kích hoạt, chẳng hạn như GlassFish Server hoặc Geronimo.

What is a EAR file?

An EAR file is an application archive used by Java EE (Enterprise Edition), a platform used for programming server-side software such as web applications. It contains .JAR and .WAR files, which together comprise a Java EE application package. EAR files are used for running the application on a Java EE-enabled server, such as GlassFish Server or Geronimo.

Cách mở .EAR file

Để mở file .EAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EAR do người dùng đóng góp.

  • 7-Zip
  • Oracle GlassFish Server
  • Oracle GlassFish Server
  • Apache Geronimo
  • IBM WebSphere Application Server
  • EarMaster Pro
  • EarMaster Pro

Chuyển đổi file .EAR

File .EAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *