EBS2 File

? Cách mở file .EBS2? Những phần mềm mở file .EBS2 và sửa file lỗi. Convert Binary EBS2 file sang định dạng khác.

.EBS2 File Extension

   
File name EBS2 File
File Type E-Run 2.0 Script File
Nhà phát triển Psychology Software Tools
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (13 Bình chọn)

File .EBS2 là file gì?

EBS2 là Executable Files - E-Run 2.0 Script File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psychology Software Tools.

Script thực hiện bởi E-Run, một chương trình bao gồm phần mềm thử nghiệm E-Thủ; tiết kiệm một thí nghiệm thực thi được tạo ra từ một thiết kế (file .ES2); cho phép thí nghiệm tâm lý để được chạy độc lập sử dụng E-Run.

What is a EBS2 file?

Script executed by E-Run, a program included with E-Prime experimentation software; saves an executable experiment that was generated from a design (.ES2 file); enables psychology experiments to be run standalone using E-Run.

Cách mở .EBS2 file

Để mở file .EBS2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EBS2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EBS2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EBS2 do người dùng đóng góp.

  • Psychology Software Tools E-Prime
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EBS2

File .EBS2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *