EBS2 File

EBS2 là Executable Files - E-Run 2.0 Script File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psychology Software Tools.

.EBS2 File Extension

   
File name EBS2 File
File Type E-Run 2.0 Script File
Nhà phát triển Psychology Software Tools
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (13 Bình chọn)

File .EBS2 là file gì?

EBS2 là Executable Files - E-Run 2.0 Script File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psychology Software Tools.

Script thực hiện bởi E-Run, một chương trình bao gồm phần mềm thử nghiệm E-Thủ; tiết kiệm một thí nghiệm thực thi được tạo ra từ một thiết kế (file .ES2); cho phép thí nghiệm tâm lý để được chạy độc lập sử dụng E-Run.

What is a EBS2 file?

Script executed by E-Run, a program included with E-Prime experimentation software; saves an executable experiment that was generated from a design (.ES2 file); enables psychology experiments to be run standalone using E-Run.

Phần mềm mở file .EBS2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EBS2 do filegi.com tổng hợp.

  • Psychology Software Tools E-Prime
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EBS2

           

File .EBS2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *