EBUILD File

? Cách mở file .EBUILD? Những phần mềm mở file .EBUILD và sửa file lỗi. Convert N/A EBUILD file sang định dạng khác.

.EBUILD File Extension

   
File name EBUILD File
File Type Portage eBuild Script
Nhà phát triển Gentoo
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (5 Bình chọn)

File .EBUILD là file gì?

EBUILD là Data Files - Portage eBuild Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gentoo.

Installer kịch bản cho Portage, một hệ thống quản lý gói được sử dụng bởi Gentoo Linux; chứa các thủ tục biên soạn và cài đặt các gói phần mềm; được sử dụng bởi Portage xuất công cụ, dùng để cài đặt phần mềm.

What is a EBUILD file?

Installer script for Portage, a package management system used by Gentoo Linux; contains compilation and installation procedures for software packages; used by the Portage emerge tool, which installs the software.

Cách mở .EBUILD file

Để mở file .EBUILD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EBUILD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EBUILD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EBUILD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EBUILD

File .EBUILD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *