EBUILD File

EBUILD là Data Files - Portage eBuild Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gentoo.

.EBUILD File Extension

   
File name EBUILD File
File Type Portage eBuild Script
Nhà phát triển Gentoo
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (5 Bình chọn)

File .EBUILD là file gì?

EBUILD là Data Files - Portage eBuild Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gentoo.

Installer kịch bản cho Portage, một hệ thống quản lý gói được sử dụng bởi Gentoo Linux; chứa các thủ tục biên soạn và cài đặt các gói phần mềm; được sử dụng bởi Portage xuất công cụ, dùng để cài đặt phần mềm.

What is a EBUILD file?

Installer script for Portage, a package management system used by Gentoo Linux; contains compilation and installation procedures for software packages; used by the Portage emerge tool, which installs the software.

Phần mềm mở file .EBUILD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EBUILD do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EBUILD

           

File .EBUILD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *