ECSBX File

? Cách mở file .ECSBX? Những phần mềm mở file .ECSBX và sửa file lỗi. Convert N/A ECSBX file sang định dạng khác.

.ECSBX File Extension

   
File name ECSBX File
File Type Error-Correcting SeqBox Container File
Nhà phát triển Darren Ldl
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .ECSBX là file gì?

ECSBX là Compressed Files - Error-Correcting SeqBox Container File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Darren Ldl.

tập tin một ECSBX là một kho lưu trữ được lưu trong định dạng SeqBox container sửa lỗi (ECSBX). Nó được tạo ra bởi blockyarchive, mà là một tiện ích dùng để tạo ra, ứng cứu và xử lý các tài liệu lưu trữ các tập tin hệ thống trong trường hợp bị hỏng hoặc mất dữ liệu. file ECSBX cũng tương tự như .SBX SeqBox (lập trình tự Box) tài liệu lưu trữ nhưng có khả năng sửa lỗi không có sẵn trong định dạng SBX.

What is a ECSBX file?

An ECSBX file is an archive saved in the Error-Correcting SeqBox Container format (ECSBX). It is created by blockyarchive, which is a utility used to create, rescue, and handle archives of system files in case of corrupted or loss of data. ECSBX files are similar to .SBX SeqBox (Sequenced Box) archives but include error-correcting capabilities not available in the SBX format.

Cách mở .ECSBX file

Để mở file .ECSBX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ECSBX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ECSBX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ECSBX do người dùng đóng góp.

  • blockyarchive

Chuyển đổi file .ECSBX

File .ECSBX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *