ECSBX File

ECSBX là Compressed Files - Error-Correcting SeqBox Container File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Darren Ldl.

.ECSBX File Extension

   
File name ECSBX File
File Type Error-Correcting SeqBox Container File
Nhà phát triển Darren Ldl
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .ECSBX là file gì?

ECSBX là Compressed Files - Error-Correcting SeqBox Container File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Darren Ldl.

tập tin một ECSBX là một kho lưu trữ được lưu trong định dạng SeqBox container sửa lỗi (ECSBX). Nó được tạo ra bởi blockyarchive, mà là một tiện ích dùng để tạo ra, ứng cứu và xử lý các tài liệu lưu trữ các tập tin hệ thống trong trường hợp bị hỏng hoặc mất dữ liệu. file ECSBX cũng tương tự như .SBX SeqBox (lập trình tự Box) tài liệu lưu trữ nhưng có khả năng sửa lỗi không có sẵn trong định dạng SBX.

What is a ECSBX file?

An ECSBX file is an archive saved in the Error-Correcting SeqBox Container format (ECSBX). It is created by blockyarchive, which is a utility used to create, rescue, and handle archives of system files in case of corrupted or loss of data. ECSBX files are similar to .SBX SeqBox (Sequenced Box) archives but include error-correcting capabilities not available in the SBX format.

Phần mềm mở file .ECSBX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ECSBX do filegi.com tổng hợp.

  • blockyarchive

Chuyển đổi file .ECSBX

           

File .ECSBX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *