ECT File

? Cách mở file .ECT? Những phần mềm mở file .ECT và sửa file lỗi. Convert N/A ECT file sang định dạng khác.

.ECT File Extension

   
File name ECT File
File Type Yozo Office Chart Template File
Nhà phát triển Yozosoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .ECT là file gì?

ECT là Data Files - Yozo Office Chart Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Yozosoft.

Mẫu tạo ra bởi Evermore văn phòng tích hợp, một tác giả bộ tài liệu văn phòng; chứa một mẫu biểu đồ với các thiết lập tùy chỉnh, chẳng hạn như màu sắc biểu đồ, dữ liệu và loại biểu đồ; tương tự như file .EIT.

What is a ECT file?

Template created by Evermore Integrated Office, an office document creator suite; contains a chart template with customized settings, such as chart colors, data, and graph type; similar to .EIT files.

Cách mở .ECT file

Để mở file .ECT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ECT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ECT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ECT do người dùng đóng góp.

  • Yozosoft Yozo Office
  • intelitek easyC for Vex
  • intelitek easyC for Vex
  • Yozo Office
  • intelitek easyC Pro
  • Conceptor MI
  • Conceptor MI

Chuyển đổi file .ECT

File .ECT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *