EDDX File

? Cách mở file .EDDX? Những phần mềm mở file .EDDX và sửa file lỗi. Convert XML EDDX file sang định dạng khác.

.EDDX File Extension

   
File name EDDX File
File Type Edraw XML FIle
Nhà phát triển EdrawSoft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.6 ★ (12 Bình chọn)

File .EDDX là file gì?

EDDX là Page Layout Files - Edraw XML FIle, dưới định dạng XML được phát triển bởi EdrawSoft.

tập tin một EDDX là một tập tin được tạo ra bởi Edraw tối đa và Network Diagram Maker, ứng dụng sơ đồ chuyên nghiệp. Nó chứa một sơ đồ, trong đó có thể bao gồm văn bản, hình dạng, mũi tên, kết nối, hoặc hình ảnh. file EDDX được sử dụng để tạo ra các loại khác nhau của sơ đồ, chẳng hạn như sơ đồ, bản đồ tư duy, kế hoạch sàn, infographics, và sơ đồ tổ chức.

What is a EDDX file?

An EDDX file is a file created by Edraw Max and Network Diagram Maker, professional diagram applications. It contains a diagram, which may include text, shapes, arrows, connectors, or images. EDDX files are used to create various types of diagrams, such as flowcharts, mind maps, floor plans, infographics, and organizational charts.

Cách mở .EDDX file

Để mở file .EDDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDDX do người dùng đóng góp.

  • EdrawSoft Edraw Viewer
  • EdrawSoft Edraw Max
  • EdrawSoft Edraw Max
  • EdrawSoft Network Diagram Maker
  • Flowchart Maker
  • Edraw Flowchart
  • Edraw Flowchart

Chuyển đổi file .EDDX

File .EDDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *