EDE File

? Cách mở file .EDE? Những phần mềm mở file .EDE và sửa file lỗi. Convert N/A EDE file sang định dạng khác.

.EDE File Extension

   
File name EDE File
File Type Ensoniq EPS Disk Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .EDE là file gì?

EDE là Disk Image Files - Ensoniq EPS Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Sao chép một đĩa định dạng cho Ensoniq Performance Sampler (EPS), một trong những công cụ sản xuất âm nhạc kỹ thuật số gốc

What is a EDE file?

Copy of a disk formatted for the Ensoniq Performance Sampler (EPS), one of the original digital music production tools

Cách mở .EDE file

Để mở file .EDE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ECO-SOFT 4000/EMS
  • ECO-SOFT 4000/EMS
  • ARM
  • Agriculture Research Manager

Chuyển đổi file .EDE

File .EDE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *