EDJ File

EDJ là System Files - Enlightenment Theme File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Enlightenment.org.

.EDJ File Extension

   
File name EDJ File
File Type Enlightenment Theme File
Nhà phát triển Enlightenment.org
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .EDJ là file gì?

EDJ là System Files - Enlightenment Theme File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Enlightenment.org.

What is a EDJ file?

Theme file used with Edje, a graphic design and layout library; contains graphics, GUI elements, user interaction functions, and fonts; commonly used for changing the look and feel of the Enlightenment Desktop Environment.

Phần mềm mở file .EDJ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDJ do filegi.com tổng hợp.

  • Edje_Viewer
  • Enlightenment
  • Enlightenment
  • Editje

Chuyển đổi file .EDJ

           

File .EDJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *