EDJ File

? Cách mở file .EDJ? Những phần mềm mở file .EDJ và sửa file lỗi. Convert Binary EDJ file sang định dạng khác.

.EDJ File Extension

   
File name EDJ File
File Type Enlightenment Theme File
Nhà phát triển Enlightenment.org
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .EDJ là file gì?

EDJ là System Files - Enlightenment Theme File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Enlightenment.org.

What is a EDJ file?

Theme file used with Edje, a graphic design and layout library; contains graphics, GUI elements, user interaction functions, and fonts; commonly used for changing the look and feel of the Enlightenment Desktop Environment.

Cách mở .EDJ file

Để mở file .EDJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDJ do người dùng đóng góp.

  • Edje_Viewer
  • Enlightenment
  • Enlightenment
  • Editje

Chuyển đổi file .EDJ

File .EDJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *