EDML File

EDML là Developer Files - Adobe Extension Data Markup Language Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

.EDML File Extension

   
File name EDML File
File Type Adobe Extension Data Markup Language Document
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .EDML là file gì?

EDML là Developer Files - Adobe Extension Data Markup Language Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Dreamweaver, một chương trình được sử dụng để xây dựng trang web và các ứng dụng Web; chứa tài sản và hướng dẫn làm thế nào để hiển thị dữ liệu và populate; thường được sử dụng để tạo ra các hành vi máy chủ tùy chỉnh.

What is a EDML file?

File used by Adobe Dreamweaver, a program used for building websites and Web applications; contains properties and instructions for how to display and populate data; often used for creating custom server behaviors.

Phần mềm mở file .EDML

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDML do filegi.com tổng hợp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Entity Developer
  • Entity Developer for dotConnect

Chuyển đổi file .EDML

           

File .EDML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *