EDMX File

? Cách mở file .EDMX? Những phần mềm mở file .EDMX và sửa file lỗi. Convert N/A EDMX file sang định dạng khác.

.EDMX File Extension

   
File name EDMX File
File Type ADO.NET Entity Data Model Designer File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .EDMX là file gì?

EDMX là Developer Files - ADO.NET Entity Data Model Designer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập mô hình dữ liệu được tạo ra bởi các thành phần thiết kế Entity Data Model của Microsoft Visual Studio; cửa hàng schema cho một cơ sở dữ liệu, bao gồm các đơn vị (ví dụ, các bảng cơ sở dữ liệu), lĩnh vực của họ, và các mối quan hệ của họ (ví dụ, one-to-one và one-to-many).

What is a EDMX file?

Data model file created by the Entity Data Model Designer component of Microsoft Visual Studio; stores the schema for a database, including entities (e.g., database tables), their fields, and their relationships (e.g., one-to-one and one-to-many).

Cách mở .EDMX file

Để mở file .EDMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDMX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .EDMX

File .EDMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *