EDN File

? Cách mở file .EDN? Những phần mềm mở file .EDN và sửa file lỗi. Convert N/A EDN file sang định dạng khác.

.EDN File Extension

   
File name EDN File
File Type 1EDIF Implementation Netlist File
Nhà phát triển Xilinx
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .EDN là file gì?

EDN là CAD Files - 1EDIF Implementation Netlist File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xilinx.

Nộp được sử dụng bởi Xilinx PLC (bộ điều khiển logic khả trình) các công cụ thực hiện như Xilinx ISE; tạo bởi thành phần CORE Generator của phần mềm và có chứa một netlist cho một lõi.

What is a EDN file?

File used by Xilinx PLC (programmable logic controller) implementation tools such as Xilinx ISE; created by The CORE Generator component of the software and contains a netlist for a core.

Cách mở .EDN file

Để mở file .EDN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDN do người dùng đóng góp.

  • Adobe Reader
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat
  • Microsoft Visual Studio Code
  • AD13
  • Adobe Acrobat Professional
  • Adobe Acrobat Professional

Chuyển đổi file .EDN

File .EDN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *