EDV File

EDV là Disk Image Files - Ensoniq VFX-SD Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.EDV File Extension

   
File name EDV File
File Type Ensoniq VFX-SD Disk Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .EDV là file gì?

EDV là Disk Image Files - Ensoniq VFX-SD Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Sao chép một đĩa định dạng cho một Ensoniq VFX-SD, một chi phí thấp, hiệu suất cao máy trạm tổng hợp phát hành vào năm 1989

What is a EDV file?

Copy of a disk formatted for an Ensoniq VFX-SD, a low-cost, high-performance workstation synthesizer released in 1989

Phần mềm mở file .EDV

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDV do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Instant Player
  • Instant Player

Chuyển đổi file .EDV

           

File .EDV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *