EDV File

? Cách mở file .EDV? Những phần mềm mở file .EDV và sửa file lỗi. Convert N/A EDV file sang định dạng khác.

.EDV File Extension

   
File name EDV File
File Type Ensoniq VFX-SD Disk Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .EDV là file gì?

EDV là Disk Image Files - Ensoniq VFX-SD Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Sao chép một đĩa định dạng cho một Ensoniq VFX-SD, một chi phí thấp, hiệu suất cao máy trạm tổng hợp phát hành vào năm 1989

What is a EDV file?

Copy of a disk formatted for an Ensoniq VFX-SD, a low-cost, high-performance workstation synthesizer released in 1989

Cách mở .EDV file

Để mở file .EDV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDV do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Instant Player
  • Instant Player

Chuyển đổi file .EDV

File .EDV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *