EDX File

? Cách mở file .EDX? Những phần mềm mở file .EDX và sửa file lỗi. Convert N/A EDX file sang định dạng khác.

.EDX File Extension

   
File name EDX File
File Type Edraw XML FIle
Nhà phát triển EdrawSoft
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (11 Bình chọn)

File .EDX là file gì?

EDX là Spreadsheet Files - Edraw XML FIle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EdrawSoft.

tập tin một EDX là một sơ đồ được tạo ra bởi Edraw tối đa, một ứng dụng sơ đồ chuyên nghiệp. Nó chứa một sơ đồ, trong đó bao gồm hình dạng biểu đồ, mũi tên, và văn bản. file EDX được thay thế bằng .EDDX tác phẩm, mà còn được sử dụng để lưu trữ các biểu đồ nhưng kích thước nhỏ hơn.

What is a EDX file?

An EDX file is a diagram created by Edraw Max, a professional diagram application. It contains a diagram, which includes charting shapes, arrows, and text. EDX files were replaced by .EDDX files, which are also used for storing diagrams but are smaller in size.

Cách mở .EDX file

Để mở file .EDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDX do người dùng đóng góp.

  • EdrawSoft Edraw Max
  • Edraw Mind Map
  • Edraw Mind Map
  • Microsoft Office
  • Edraw Flowchart
  • Edraw Org Chart
  • Edraw Org Chart

Chuyển đổi file .EDX

File .EDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *