EDXZ File

? Cách mở file .EDXZ? Những phần mềm mở file .EDXZ và sửa file lỗi. Convert N/A EDXZ file sang định dạng khác.

.EDXZ File Extension

   
File name EDXZ File
File Type Edraw Compressed XML FIle
Nhà phát triển EdrawSoft
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .EDXZ là file gì?

EDXZ là Spreadsheet Files - Edraw Compressed XML FIle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EdrawSoft.

tập tin nén được tạo ra bởi Edraw tối đa, một sơ đồ tạo chương trình; chứa sơ đồ tùy chỉnh của bạn được tạo ra từ các mẫu mặc định Edraw tối đa của; sơ đồ bao gồm mũi tên, hình dạng, và văn bản; định dạng nén là tối ưu cho việc chia sẻ các dự án với người khác.

What is a EDXZ file?

Compressed file created by Edraw Max, a diagram creating program; contains your customized diagrams created from Edraw Max's default templates; diagrams consist of arrows, shapes, and text; the compressed format is optimal for sharing projects with others.

Cách mở .EDXZ file

Để mở file .EDXZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDXZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDXZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDXZ do người dùng đóng góp.

  • EdrawSoft Edraw Max
  • Edraw Mind Map
  • Edraw Mind Map
  • Edraw Flowchart
  • Edraw Org Chart
  • Edraw UML Diagram
  • Edraw UML Diagram

Chuyển đổi file .EDXZ

File .EDXZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *