EDZ File

? Cách mở file .EDZ? Những phần mềm mở file .EDZ và sửa file lỗi. Convert Zip EDZ file sang định dạng khác.

.EDZ File Extension

   
File name EDZ File
File Type EPLAN Electric P8 Data Archive Zipped File
Nhà phát triển EPLAN Software
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .EDZ là file gì?

EDZ là Compressed Files - EPLAN Electric P8 Data Archive Zipped File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi EPLAN Software.

tập tin một EDZ là một lưu trữ dữ liệu được sử dụng bởi EPLAN Electric P8, một chương trình sử dụng để lập kế hoạch, tài liệu, và quản lý điều khiển điện, hệ thống điện nước, và hệ thống các dự án kiểm soát. Nó chứa các macro cho các bộ phận và các dữ liệu phụ, chẳng hạn như các đơn vị kiểm soát, mô-đun cảm biến, và các module dòng.

What is a EDZ file?

An EDZ file is a data archive used by EPLAN Electric P8, a program used to plan, document, and manage electrical control, fluid power systems, and control systems projects. It contains macros for parts and parts data, such as control units, sensor modules, and line modules.

Cách mở .EDZ file

Để mở file .EDZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDZ do người dùng đóng góp.

  • EPLAN Electric P8
  • ProductView
  • ProductView
  • EON Viewer
  • Tessier & Ashpool

Chuyển đổi file .EDZ

File .EDZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *