EDZ File

EDZ là Compressed Files - EPLAN Electric P8 Data Archive Zipped File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi EPLAN Software.

.EDZ File Extension

   
File name EDZ File
File Type EPLAN Electric P8 Data Archive Zipped File
Nhà phát triển EPLAN Software
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .EDZ là file gì?

EDZ là Compressed Files - EPLAN Electric P8 Data Archive Zipped File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi EPLAN Software.

tập tin một EDZ là một lưu trữ dữ liệu được sử dụng bởi EPLAN Electric P8, một chương trình sử dụng để lập kế hoạch, tài liệu, và quản lý điều khiển điện, hệ thống điện nước, và hệ thống các dự án kiểm soát. Nó chứa các macro cho các bộ phận và các dữ liệu phụ, chẳng hạn như các đơn vị kiểm soát, mô-đun cảm biến, và các module dòng.

What is a EDZ file?

An EDZ file is a data archive used by EPLAN Electric P8, a program used to plan, document, and manage electrical control, fluid power systems, and control systems projects. It contains macros for parts and parts data, such as control units, sensor modules, and line modules.

Phần mềm mở file .EDZ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDZ do filegi.com tổng hợp.

  • EPLAN Electric P8
  • ProductView
  • ProductView
  • EON Viewer
  • Tessier & Ashpool

Chuyển đổi file .EDZ

           

File .EDZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *