EEK File

? Cách mở file .EEK? Những phần mềm mở file .EEK và sửa file lỗi. Convert Text EEK file sang định dạng khác.

.EEK File Extension

   
File name EEK File
File Type Arachne Network-Enabled Script
Nhà phát triển Arachne
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .EEK là file gì?

EEK là Misc Files - Arachne Network-Enabled Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Arachne.

Tập tin được sử dụng bởi Arachne, một trình duyệt web cho hệ điều hành DOS bây giờ cũng hỗ trợ cho Linux; tương tự như một tập tin .OOK mà còn quy định cụ thể đối số dòng lệnh mạng cho cho địa chỉ IP, máy chủ tên, gateway, và mặt nạ mạng; sử dụng để khởi động tiện ích DOS TCP / IP.

What is a EEK file?

File used by Arachne, a Web browser for DOS now also supported for Linux; similar to an .OOK file but also specifies network command line arguments for for IP address, nameserver, gateway, and netmask; used for starting DOS TCP/IP utilities.

Cách mở .EEK file

Để mở file .EEK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EEK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EEK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EEK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EEK

File .EEK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *