EEK File

EEK là Misc Files - Arachne Network-Enabled Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Arachne.

.EEK File Extension

   
File name EEK File
File Type Arachne Network-Enabled Script
Nhà phát triển Arachne
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .EEK là file gì?

EEK là Misc Files - Arachne Network-Enabled Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Arachne.

Tập tin được sử dụng bởi Arachne, một trình duyệt web cho hệ điều hành DOS bây giờ cũng hỗ trợ cho Linux; tương tự như một tập tin .OOK mà còn quy định cụ thể đối số dòng lệnh mạng cho cho địa chỉ IP, máy chủ tên, gateway, và mặt nạ mạng; sử dụng để khởi động tiện ích DOS TCP / IP.

What is a EEK file?

File used by Arachne, a Web browser for DOS now also supported for Linux; similar to an .OOK file but also specifies network command line arguments for for IP address, nameserver, gateway, and netmask; used for starting DOS TCP/IP utilities.

Phần mềm mở file .EEK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EEK do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EEK

           

File .EEK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *