EF File

? Cách mở file .EF? Những phần mềm mở file .EF và sửa file lỗi. Convert N/A EF file sang định dạng khác.

.EF File Extension

   
File name EF File
File Type Diploma Exam File
Nhà phát triển Wimba
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .EF là file gì?

EF là Data Files - Diploma Exam File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Wimba.

Thi tập tin được sử dụng bởi Wimba Diploma, một ứng dụng dùng để tạo ra các kỳ thi; chứa các câu hỏi tùy chỉnh, hướng dẫn, trả lời, chương, nhãn hiệu chỉnh sửa, và thông tin bố trí kiểm tra; có thể được xuất ra dưới dạng một tập tin RTF để chia sẻ thuận tiện.

What is a EF file?

Exam file used by Wimba Diploma, an application used to create exams; contains custom questions, instructions, answers, chapters, editing marks, and test layout information; can be exported as an .RTF file for convenient sharing.

Cách mở .EF file

Để mở file .EF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EF do người dùng đóng góp.

  • Wimba Diploma
  • Wimba Diploma
  • Wimba Diploma
  • ImageView
  • Microsoft Office
  • Easy Forex TradeDesk
  • Easy Forex TradeDesk

Chuyển đổi file .EF

File .EF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *