EF2 File

? Cách mở file .EF2? Những phần mềm mở file .EF2 và sửa file lỗi. Convert Text EF2 file sang định dạng khác.

.EF2 File Extension

   
File name EF2 File
File Type Internet Download Manager Export File
Nhà phát triển Tonec
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .EF2 là file gì?

EF2 là Misc Files - Internet Download Manager Export File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Tonec.

tập tin xuất khẩu tạo ra bởi Internet Download Manager (IDM), một chương trình sử dụng để tăng tốc tải; tiết kiệm một danh sách các tập tin tải về, hoặc các tập tin xếp hàng đợi để tải về; sử dụng để lưu danh sách tải về cho sau này và chia sẻ với người khác.

What is a EF2 file?

Export file created by Internet Download Manager (IDM), a program used for speeding up downloads; saves a list of downloaded files, or files queued for download; used for saving download lists for later and for sharing with others.

Cách mở .EF2 file

Để mở file .EF2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EF2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EF2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EF2 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Internet Download Manager
  • Internet Download Manager

Chuyển đổi file .EF2

File .EF2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *