EFR File

? Cách mở file .EFR? Những phần mềm mở file .EFR và sửa file lỗi. Convert N/A EFR file sang định dạng khác.

.EFR File Extension

   
File name EFR File
File Type Encryptafile Private Key File
Nhà phát triển XenoSystems
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .EFR là file gì?

EFR là Encoded Files - Encryptafile Private Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi XenoSystems.

Khóa cá nhân sử dụng để xác thực một Encryptafile file (.EFL) được mã hóa; chứa một biểu diễn thập lục phân của khóa bí mật dùng để tạo chữ ký kỹ thuật số cho các tập tin.

What is a EFR file?

Private Key used to authenticate an encrypted Encryptafile (.EFL) file; contains a hexadecimal representation of the private key used to created the digital signature for the file.

Cách mở .EFR file

Để mở file .EFR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EFR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EFR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFR do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • EASERA - Electronic and Acoustic System Evaluation and Response Analysis
  • EASERA - Electronic and Acoustic System Evaluation and Response Analysis

Chuyển đổi file .EFR

File .EFR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *