EFR File

EFR là Encoded Files - Encryptafile Private Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi XenoSystems.

.EFR File Extension

   
File name EFR File
File Type Encryptafile Private Key File
Nhà phát triển XenoSystems
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .EFR là file gì?

EFR là Encoded Files - Encryptafile Private Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi XenoSystems.

Khóa cá nhân sử dụng để xác thực một Encryptafile file (.EFL) được mã hóa; chứa một biểu diễn thập lục phân của khóa bí mật dùng để tạo chữ ký kỹ thuật số cho các tập tin.

What is a EFR file?

Private Key used to authenticate an encrypted Encryptafile (.EFL) file; contains a hexadecimal representation of the private key used to created the digital signature for the file.

Phần mềm mở file .EFR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFR do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • EASERA - Electronic and Acoustic System Evaluation and Response Analysis
  • EASERA - Electronic and Acoustic System Evaluation and Response Analysis

Chuyển đổi file .EFR

           

File .EFR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *