EFS File

EFS là Audio Files - Ensoniq SQ-80 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.EFS File Extension

   
File name EFS File
File Type Ensoniq SQ-80 File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .EFS là file gì?

EFS là Audio Files - Ensoniq SQ-80 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng tập tin âm thanh được sử dụng bởi các SQ-80, một bộ tổng hợp phát hành bởi Ensoniq năm 1987

What is a EFS file?

Audio file format used by the SQ-80, a synthesizer released by Ensoniq in 1987

Phần mềm mở file .EFS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFS do filegi.com tổng hợp.

  • Effective File Search
  • Kryptel Enterprise Edition
  • Kryptel Enterprise Edition
  • Media Player Classic
  • Kryptel Standard Edition
  • Kryptel
  • Kryptel

Chuyển đổi file .EFS

           

File .EFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *