EFS File

? Cách mở file .EFS? Những phần mềm mở file .EFS và sửa file lỗi. Convert N/A EFS file sang định dạng khác.

.EFS File Extension

   
File name EFS File
File Type Ensoniq SQ-80 File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .EFS là file gì?

EFS là Audio Files - Ensoniq SQ-80 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng tập tin âm thanh được sử dụng bởi các SQ-80, một bộ tổng hợp phát hành bởi Ensoniq năm 1987

What is a EFS file?

Audio file format used by the SQ-80, a synthesizer released by Ensoniq in 1987

Cách mở .EFS file

Để mở file .EFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFS do người dùng đóng góp.

  • Effective File Search
  • Kryptel Enterprise Edition
  • Kryptel Enterprise Edition
  • Media Player Classic
  • Kryptel Standard Edition
  • Kryptel
  • Kryptel

Chuyển đổi file .EFS

File .EFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *