EFT File

? Cách mở file .EFT? Những phần mềm mở file .EFT và sửa file lỗi. Convert Text EFT file sang định dạng khác.

.EFT File Extension

   
File name EFT File
File Type Logitech Lighting Effect File
Nhà phát triển Logitech
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .EFT là file gì?

EFT là Settings Files - Logitech Lighting Effect File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Logitech.

tập tin một EFT là một cài đặt tập tin được sử dụng bởi phần mềm Logitech Gaming, một chương trình sử dụng để tùy chỉnh Logitech G chuột chơi game, tai nghe, loa, chọn bánh xe, và bàn phím. Nó chứa hiệu ứng ánh sáng thông tin cho một bàn phím, trong đó bao gồm việc bố trí thiết bị và màu sắc. file EFT thường được tạo ra bởi và chia sẻ với các game thủ khác, những người sử dụng các thiết bị Logitech.

What is a EFT file?

An EFT file is a settings file used by Logitech Gaming Software, a program used to customize Logitech G gaming mice, headsets, speakers, select wheels, and keyboards. It contains lighting effects information for a keyboard, which includes the device layout and colors. EFT files are often created by and shared with other gamers who use Logitech devices.

Cách mở .EFT file

Để mở file .EFT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EFT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EFT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFT do người dùng đóng góp.

  • Logitech Gaming Software
  • Easyfatt
  • Easyfatt

Chuyển đổi file .EFT

File .EFT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *