EFTX File

? Cách mở file .EFTX? Những phần mềm mở file .EFTX và sửa file lỗi. Convert Zip EFTX file sang định dạng khác.

.EFTX File Extension

   
File name EFTX File
File Type Office 2007 Theme Effect File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.9 ★ (10 Bình chọn)

File .EFTX là file gì?

EFTX là Settings Files - Office 2007 Theme Effect File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

hiệu ứng chủ đề mà có thể được áp dụng cho các bài thuyết trình và các văn bản trong Microsoft Office 2007 hay muộn; chứa các hiệu ứng có thể được áp dụng cho các biểu đồ, đồ họa SmartArt, bảng biểu, hình ảnh, hình dạng, WordArt, và văn bản; bao gồm các hiệu ứng cho các dây chuyền, lấp đầy, và các hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như 3D và các hiệu ứng bóng.

What is a EFTX file?

Theme effect that can be applied to presentations and documents in Microsoft Office 2007 or later; contains effects that may be applied to charts, SmartArt graphics, tables, pictures, shapes, WordArt, and text; includes effects for lines, fills, and special effects, such as 3D and shadow effects.

Cách mở .EFTX file

Để mở file .EFTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EFTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EFTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFTX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft PowerPoint 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Excel 2019

Chuyển đổi file .EFTX

File .EFTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *